T-Shirt / Bluzë me krahë të shkurtër

Dizajnoni vetë bluzën tuaj. Thënia (quote) e juaj e pëlqyer dhe bluza me prerje e qepje kualitative – jane kombinim i perkryer për ju dhe për dhuratë të veçantë.

T-Shirt / Bluzë me krahë të shkurtër

15.00 

Dizajnoni vetë bluzën tuaj. Thënia (quote) e juaj e pëlqyer dhe bluza me prerje e qepje kualitative - jane kombinim i perkryer për ju dhe për dhuratë të veçantë.

T-Shirt / Bluzë me krahë të shkurtër 2 ngjyra

Dizajnoni vetë bluzën tuaj. Thënia (quote) e juaj e pëlqyer dhe bluza me prerje e qepje kualitative – jane kombinim i perkryer për ju dhe për dhuratë të veçantë.

T-Shirt / Bluzë me krahë të shkurtër 2 ngjyra

15.00 

Dizajnoni vetë bluzën tuaj. Thënia (quote) e juaj e pëlqyer dhe bluza me prerje e qepje kualitative - jane kombinim i perkryer për ju dhe për dhuratë të veçantë.