Zgjedh Fotolibrin që ju duhet

Që fotolibri t’i përshtatet secilit rast zgjedhni llojin e fotolibrit tuaj: 

STANDARD

Letër 350 gram

Shtyp laserik me ngjyra

Letër e plastifikuar

Libërlidhje LAYFLAT

Kopertinë e Plastifikuar

PREMIUM

Letër PREMIUM e fotografisë

Shtyp me ngjyra fotografike fotografike

Ngjyra UltraChrome PRO 

Ngjyra të pasura dhe të ndritshme

Libërlidhje LAYFLAT

Kopertinë e Plastifikuar